• 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

  والدین گرامی

  سلام

  🌸فرارسیدن نوروز را پیشاپیش خدمتتان تبریک می گوییم🌸

  بهارانه های(پیک های نوروزی) دانش آموزان روزهای یکشنبه ۲۱ اسفند و دوشنبه ۲۲ اسفند ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴ تقدیم حضورتان خواهد شد. 

  درصورتی که فرزندمان از آموزش غیرحضوری استفاده می کند، لطفا در این دو روز به مدرسه مراجعه بفرمایید و پیک های بهارانه فرزندمان را از روابط عمومی دریافت کنید.

          دبستان پسرانه راه رشد
        

Available courses

Course image فارسی کلاس دوم دو
کلاس دوم دو

عزیزانم 10 کلمه از کتاب فارسی اول پیدا کنید و در دفتر تکلیف با آنها جمله بسازید و بنویسید.


از عدد یک تا بیست به عدد و حروف در دفتر تکلیف نوشته شود.